ПРАВИЛА И МЕРКИ правила и мерки правила и мерки
Настоящите правила и мерки са в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета. Тези правила и мерки обвързват БО КАБЕЛ ООД в отношенията му с крайни потребители - физически или юридически лица, относно услугата достъп до интернет на основание сключен индивидуален договор.
Вашите отзиви,мнения, коментари,препоръки както и заявка за включване може да направите на info@elitcom.net
ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ
Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет виж тук.