ПЛАЩАНЕ
Вашите отзиви,мнения, коментари,препоръки както и заявка за включване може да направите на info@elitcom.net
ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ
- Услугите се ПРЕДПЛАЩАТ. - В месеца на включване се дължи такса равна на броя дни на ползване   от датата на инсталация на услуга. - Месечните абонаментни такси се фактурират в последния ден от текущия   месец със срок за плащане до 5-то число на месеца, следващ месеца на   издаване на фактура. - Възстановяването на услугата Интернет се извършва автоматично,   веднага след плащане. - При предплата на три или повече абонаментни такси получавате 10%   намаление от цялата сума на предплатата.