Общи условия Общи условия Инсталация Инсталация За нас За нас Интернет Интернет Интернет ВИСОКОСКОРОСТЕН ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ
ИНСТАЛАЦИЯ, ПЛАЩАНЕ, ДОГОВОР
- Услугите се предоставят на територията на Пловдивска област. - Инсталацията на заявените услуги се извършва в рамките на 7 работни дни. - Инсталацията на услуги се извършва след предварителна уговорка за удобен ден и час.   По време на инсталация на услугите е необходимо присътвие на пълнолетен член на семейството - В случаите, в които се подписва срочен договор за предоставяне на услуга,   първоначалната инсталация на услуги е безплатна.
ИНСТАЛАЦИЯ
ПЛАЩАНЕ
- Услугите се ПРЕДПЛАЩАТ. - В месеца на включване се дължи такса равна на броя дни на ползване от датата на инсталация на   услуга. - Месечните абонаментни такси се фактурират в последния ден от текущия месец със срок за   плащане до 5-то число на месеца, следващ месеца на издаване на фактура. - Възстановяването на услугата Интернет се извършва автоматично, веднага след плащане. - При предплата на три или повече абонаментни такси получавате 10% намаление от цялата сума на   предплатата.
ДОГОВОР
- Цените на услугите са валидни от 01.01.2018 г. - Офертите са валидни за нови клиенти, както и за настоящи клиенти на безсрочен договор    (подписали безсрочен договор и такива, чиито договор е с изтекъл първоначален мимимален    срок - 12, 18 или 24 месеца) - Офертите могат да се използват и от настоящи клиенти.   - Договор за ползване на услугата се сключва с минимален първоначален срок от 12 месеца,   след изтичане на този срок договорът става безсрочен, цената на услугата остава непроменена. - Договор за ползване на услуга може да бъде сключен предварително в търговски офис. - За начална дата на активация на услуга се приема датата на КП за приемане качеството на услугата. - При предсрочно прекратяване на договора (преди изтичане на минималния срок), потребителят   дължи всички месечни абонаментни такси до датата на изтичане на първоначалния минимален   период на договор.